2018 оны 12-р сарын 19-ний өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 12.19 нд 9-014 автобусны жолооч бэлэн мөнгө хураасан. ХТГ-14*10 байцаагч Бэхболд
Шийдвэрлэсэн байдал: 2018.12.19 9-014 Ч.Энх-Өлзий  байцаагчтай уулзаж гомдлыг хаалгасан

Ирсэн санал хүсэлт: 12.19 нд 9-249 автобусны жолооч бэлэн мөнгө хураасан. ХТГ-14*10 байцаагч Бэхболд
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-249 Э.Төгсбаяр байцаагчтай уулзаж гомдлыг хаалгасан.

Ирсэн санал хүсэлт: 12.19 нд 9-262 автобусны жолооч бэлэн мөнгө хураасан. ХТГ-14*10 байцаагч Бэхболд
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-262 автобусны жолооч ХТГ-н байцаагч Оюун-Эрдэнэтэй уулзаж гомдолыг барагдуулсан