2019 оны 03-р сарын 04-ний өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-037 автобусны жолооч зорчигчоос бэлэн мөнгө хурааж авсан жолоочийг ирж уулзуулна уу
Шийдвэрлэсэн байдал: 2.2019.03.01 9-037 автобусны жолооч Ч.Мөнгөнтулга ажиллаж байсан жолооч 03.05-нд байцаагчтай уулзаж гомдлыг шийдвэрлэхээр болсон.

Ирсэн санал хүсэлт:9-010 автобусны жолооч зорчигчоос бэлэн мөнгө хурааж авсан жолоочийг ирж уулзуулна уу
Шийдвэрлэсэн байдал: 1.2019.03.01 9-010 автобусны жолооч Ю.Эрдэнэцогт ажиллаж байсан жолооч 03.05-нд байцаагчтай уулзаж гомдлыг шийдвэрлэхээр болсон.