2019 оны 03-р сарын 06-ны өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-008 автобусны жолооч  зорчигчоос бэлэн мөнгө хурааж авсан. Жолоочийг ирж уулзуулна уу. ХТГ-байцаагч н.Ганбаатар – 11311477
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-008 жолооч Л.Батзориг байцаагчтай уулзаж гомдлыг шийдвэрлэсэн

Ирсэн санал хүсэлт: 9-002 автобусны жолооч  зорчигчоос бэлэн мөнгө хурааж авсан. Жолоочийг ирж уулзуулна уу. ХТГ-байцаагч н.Ганбаатар – 11311477

Шийдвэрлэсэн байдал:9-002 Ш.Отгонням    03.13-ны өдөр байцаагчтай уулзаж гомдлыг шийдвэрлэсэн

Ирсэн санал хүсэлт: 9-249 автобусны жолооч  зорчигчоос бэлэн мөнгө хурааж авсан. Жолоочийг ирж уулзуулна уу. ХТГ-байцаагч н.Ганбаатар – 11311477
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-249 П.Баатар байцаагтай уулзаж гомдлыг барагдуулсан