2019 оны 03-р сарын 12-ны өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-133 автобусны жолооч нар зорчигчоос бэлэн мөнгө авсан. ХТГ- байцаагч н.Оюун-Эрдэнэ – 11311477
Шийдвэрлэсэн байдал: 1. 9-133 жолооч Г.Лхагвасүрэн,,                                                                    03.13-ны өдөр байцаагчтай уулзаж гомдлыг шийдвэрлэсэн