2019 оны 03-р сарын 12-ны өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-014 автобусны жолооч нар зорчигчоос бэлэн мөнгө авсан. ХТГ- байцаагч    н.Оюун-Эрдэнэ – 11311477
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-014 М.Ханд-Эрдэнэ  03.13-ны өдөр байцаагчтай уулзаж гомдлыг шийдвэрлэсэн