2019 оны 03-р сарын 12-ны өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 10-054 автобусны жолооч нар зорчигчоос бэлэн мөнгө авсан. ХТГ- байцаагч н.Оюун-Эрдэнэ – 11311477
Шийдвэрлэсэн байдал:  10-054  Г.Амартүвшин 03.13-ны өдөр байцаагчтай уулзаж гомдлыг шийдвэрлэсэн