2019 оны 03-р сарын 12-ны өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт:9-128 автобусны жолооч нар зорчигчоос бэлэн мөнгө авсан. ХТГ- байцаагч   н.Оюун-Эрдэнэ – 11311477
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-128 Ч.Амарбат  03.13-ны өдөр байцаагчтай уулзаж гомдлыг шийдвэрлэсэн