2019 оны 03-р сарын 12-ны өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-122 автобусны жолооч нар зорчигчоос бэлэн мөнгө авсан. ХТГ- байцаагч   н.Оюун-Эрдэнэ – 11311477
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-122 М.Энхбат    03.13-ны өдөр байцаагчтай уулзаж гомдлыг шийдвэрлэсэн