2019 оны 03-р сарын 18-ны өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-003 автобусны жолооч нар зорчигчоос бэлэн мөнгө авсан. ХТГ- байцаагч  н.Оюун-Эрдэнэ – 11311477
Шийдвэрлэсэн байдал: жолооч байцаагчтай уулзаж гомдлыг шийдвэрлэсэн