2019 оны 04-р сарын 1-ний өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 2019.03.29-нд 9-101 автобусны жолооч бэлэн мөнгө хураасан.ХТГ 2019.03.29 байцаагч н.Бэхболд.
Шийдвэрлэсэн байдал:2019.04.01-нд Ч48 чиглэлийн 9-101 автобусны жолооч Б.Сүхбаатар ХТГ-т очиж гомдолыг барагдуулсан.