2019 оны 04-р сарын 9-ний өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 2019.04.08-нд 9-259 автобусны жолооч бэлэн мөнгө хураасан. ХТГ 17.50 байцаагч н.Одгэрэл
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-259 жолооч Л.Баттулга 2019.04.10-нд ХТГ-т очиж гомдолыг барагдуулахаар болсон.