2019 оны 04-р сарын 23-ны өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-144 автобусанд хорооллоос Их дэлгүүрийн буудал хүртэл суусан жолооч бэлэн мөнгө авч байна.ХТГ байцаагч Цэвээндорж жолоочийг ирж уулзуулна уу? 99921035
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-144 жолооч Д.Мягмардорж 2019.04.24-нд байцаагчтай уулзаж гомдолыг шийдвэрлэхээр болсон.