2019 оны 04-р сарын 26-ны өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 2019.04.23 9-005 автобусанд 11-р байрны буудлаас суусан жолооч тасралтгүй утсаар яриад явлаа.ХТГ байцаагч Цэвээндорж жолоочийг ирж уулзуулна уу
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-005 жолооч Б.Ганжаргал ажиллаж байсан , байцаагчтай уулзаж гомдолыг хаалгасан.