2019 оны 05-р сарын 1-ний өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 2019.04.30-нд 9-134, 9-033, 9-256, 10-049 автобусны жолооч нар зорчигчоос бэлэн мөнгө хурааж авсан.ХТГ байцаагч н.Цэрэндулам.
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-134 А.Амарсанаа, 9-033 Г.Түвшинжаргал, 9-256 У.Ариунболд , 10-049 Б.Баярсайхан нар 05.02-нд байцаагчтай уулзаж гомдолыг шийдвэрлэх болсон.