2019 оны 05-р сарын 8-ны өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 2019.05.07-нд 10-040 автобусны жолооч зорчигчоос бэлэн мөнгө хурааж авсан.ХТГ байцаагч Бум-Эрдэнэ.
Шийдвэрлэсэн байдал: 10-040 жолооч 2019.05.09-ний өдөр байцаагчтай уулзаж гомдолыг барагдуулахаар болсон.