2019 оны 05-р сарын 17-ны өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 2019.05.17-нд 9-130 автобусны жолооч бичиг баримтаа шалгуулаагүй.1-р эгнээнд зорчигч буулгаж суулгасан зөрчилтэй тул жолоочийг ирж уулзуулна уу. ХТГ байцаагч н.Ахалбек 99083549
Шийдвэрлэсэн байдал: 2019.05.17 9-130 автобусны жолооч н.Оросоохүүхэн ажиллаж байсан.Жолооч байцаагчтай 05.20-нд уулзаж гомдолыг шийдвэрлэхээр болсон.