2019 оны 5-р сарын 27-ны өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 05.23-нд 9-141 автобусны жолооч зорчигчоос бэлэн мөнгө хурааж авсан.ХТГ байцаагч н.Мягмардорж -11311477
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-141 жолооч Б.Цогдэлгэр 05.28-нд байцаагчтай уулзаж гомдолыг шийдвэрлэх болсон.