2019 оны 6-р сарын 04-ний өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-147 автобус Хорооллын эцсийн буудалд хойд талдаа зогсохгүй байна.Хүүхэд өндөр настай хүмүүс хойшоо буцаж зам гарна гэдэг хэцүү байна. ХТГ байцаагч н.Цэвээндорж
Шийдвэрлэсэн байдал: 2,3-р эгнээний хөдөлгөөнд саад учруулж байна гэж үзэж замын цагдаагийн газраас хойд буудал дээр зогсохыг хориглож шууд бүтэн эргэж урдаа зогсдог болгосон талаар тайлбарлаж хэлсэн.