2019 оны 6-р сарын 13-ны өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 06.11-нд Ч37 чиглэлийн автобус орой хүнээ шилжүүлж суулгаад байна.9-132 автобус модны 2-н буудал дээр ирээд арын автобусанд суу гээд буулгасан. байцаагч н.Цэвээндорж
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-132 жолооч Ц.Эрдэнэбат 2019.06.14-нд байцаагчтай уулзаж гомдлыг шийдвэрлэхээр болсон.