2019 оны 6-р сарын 18-ны өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 2019.06.13 9-108 автобусны жолооч зорчигчоос бэлэн мөнгө авсан.Жолоочийг ирж уулзуулна уу. ХТГ байцаагч Сүхбаатар 11311477
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-108 жолооч Энхтайван хувиаргүй өдрөө байцаагчтай уулзаж гомдлыг шийдвэрлэхээр болсон.