2019 оны 7-р сарын 1-ний өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 2019.06.28 10-015 10-037 автобусны жолооч нар зорчигчоос бэлэн мөнгө авсан жолоочийг ирж уулзуулна уу. ХТГ байцаагч Мягмарсүрэн
Шийдвэрлэсэн байдал: 2019.06.28 10-015 жолооч З.Айбек , 10-037 Ц.Эрдэнэбат нар ажиллаж байсан.Жолооч нар 07.02-нд байцаагчтай уулзаж гомдлыг шийдвэрлэхээр болсон.