2019 оны 7-р сарын 1-ний өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 2019.06.28 9-282 автобусны жолооч зорчигчоос бэлэн мөнгө авсан.Жолоочийг ирж уулзуулна уу. ХТГ байцаагч Мягмарсүрэн
Шийдвэрлэсэн байдал: 2019.06.28 9-282 жолооч Ц.Баатар ажиллаж байсан.Жолооч 2019.07.02-нд байцаагчтай уулзаж гомдолыг барагдуулахаар болсон.