2015 оны 1 сарын 2-ны өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-129 Хурд хэтрүүлж давхиад байна. 96667450
Шийдвэрлэсэн байдал: Холбогдоход жолооч М.Оргилбат ажиллаж байсан.Хурдаа тохируулж явахыг анхааруулж сануулсан.