2015 оны 1 сарын 9-ний өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-238 Эвдэрсэн гээд арын автобус нь ирэхгүй байна.88054479
Шийдвэрлэсэн байдал: Бригадын даргатай нь холбогдож дараагийн автобус ирж хүнийг нь авсан 6 минутын дараа