2015 оны 1 сарын 13-ны өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: Улаанхуарангийн автобус өглөө эрт эцэс дээрээ цаг болоогүй гээд явахгүй байна
Шийдвэрлэсэн байдал: Хэсгийн даргад нь мэдэгдэж анхааруулсан