2015 оны1 сарын 15-ны өдөр ирсэн санал хүсэлт

1.Ирсэн санал хүсэлт: 9-220 офицерээс цааш явахгүй байна
Шийдвэрлэсэн байдал: Жолооч Э.Бямба мөнгө хураагч Т.Нарантуяа нарт тус бүр 20000 төгрөгний акт тавигдсан.
2.Ирсэн санал хүсэлт: М-10 автобус цагаараа явахгүй байна.99151427,99035073
Шийдвэрлэсэн байдал: Баазын үүдэнд замын цагдаагийн газрын шалгалт хийгдээд цагаасаа хоцорч очсон.
3.Ирсэн санал хүсэлт: 9-209 21-н эцсийн буудал дээр зогсоод явахгүй байна. 99077021
Шийдвэрлэсэн байдал: Цагаа хүлээж зогсож байсан.Зорчигч жолооч,мөнгө хураагчыг хэл амаар доромжилсон байсан.