2015 оны 1 сарын 19-ний өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-216 богино эргэсэн
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-216 жолооч Г.Батдорж мөнгө хураагч Ц.Бадамцэцэг нарт тус бүр 20000 төгрөгний акт тавьсан.