2015 оны 1 сарын 22-ны өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-134 богино эргэсэн. 86290770
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-134 жолооч Н.Ганхуяг мөнгө хураагч Т.Цогзолмаа тус бүр 20000 төгрөгний акт тавьсан.