2015 оны 1 сарын 28-ны өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-123 мөнгө хураагч Оюундарь ямар ч зөрчилгүй визаг хураагаад авчихлаа.Визагаа авамар байна. 96541244
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-123 мөнгө хураагч Оюундарьтай холбогдоход виза нь хугарсан байсан, худлаа хэлж байгаа юм.Орой бааз дээр ирэхэд нь шалгахад хугарсан виза байсан.