2015 оны 1 сарын 31-ний өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-113 удаан явж байна.Тойргоос эх нялхас хүртэл 40 минут явлаа.89228460
Шийдвэрлэсэн байдал: Жолоочтой холбогдоход шугаманд хэвийн явж байсан,зорчигч хурдан явахыг шаардсан.Автобус цагаараа явж байсан.

Ирсэн санал хүсэлт: 9-145 зурагтын хуучин эцэсээс хөдлөөд огцом тормоз гишгэж зорчигч зааланд унасан.88723253
Шийдвэрлэсэн байдал: Буудлаас хөдлөхөд түргэний тэрэг огцом хурдтай урдуур орж ирсэн тул тормоз гишгэсэн.Зорчигчтой холбогдож тайлбарлаж ойлгуулсан.