2015 оны 2 сарын 1-ний өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-243 мөнгө хураагч 1000 төгрөг авчихаад хариултаа өгөхгүй, хариултаа нэхтэл намайг хэл амаар доромжилсон.89195847
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-243 мөнгө хураагч Д.Саруултай холбогдож гомдол гаргагчтай яриулж уучлалт гуйлгуулж гомдолыг барагдуулсан.Мөнгө хураагчид харьцаандаа анхаарч ажиллахыг сауулга өгсөн.
Ирсэн санал хүсэлт: 9-147 цагдаагийн академаар богино эргэсэн.86290770
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-147 жолооч П.Эрдэнэ мөнгө хураагч Ж.Оюунцэцэг нарт тус бүр 20000 төгрөгний акт тавьсан.