2015 оны 2 сарын 3-ны өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-136 офицерээр богино эргэсэн.88050079
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-136 жолооч Б.Оюунхүү мөнгө хураагч Ч.Одончимэг нарт тус бүр 20000 төгрөгний акт тавьсан.

Ирсэн санал хүсэлт: 9-130 мөнгө хураагч 500 төгрөг өгч байхад 200 төгрөгний билет өгсөн.86612227
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-130-тай холбогдоход дагалдан мөгө хураагчтай явж байгаа, дагалдан андуурч өгсөн байналээ.9-130 сайтар анхаарал тавьж ажиллахыг сануулсан.