2015 оны 2 сарын 5-ны өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-110 эх нялхас дээр хүнээ шилжүүлээд байна.89471018
Шийдвэрлэсэн байдал: Засвартай шалтгаанаар төв баазруу явах шаардлагатай болсон.Зорчигчтой холбогдож тайлабрлаж хэлсэн.