2015 оны 2 сарын 7-ны ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-165 жолооч нь сольж яваад байна.88082995
Шийдвэрлэсэн байдал: Үндсэн жолооч дагалдан жолоочтой солигдож явж байсан.Зорчигчтой холбогдож тайлбарласан

Ирсэн санал хүсэлт: 9-213 мөнгө хураагч харьцаа муутай байна, суудал тавьж өгөхгүй байна.99651847
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-213 мөнгө хураагч Хишигдэлгэр ажиллаж байсан. Сул суудал байхад заавал сандал дээр сууж байгаа хүүхдүүдийг босгож суудал олж суулга гэж зорчигч уурласан.