2015 оны 2 сарын 14-ний өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: М27-н 9-222 хүнээ шилжүүллээ.91814266
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-222 жолооч Энхжаргалтай холбогдоход урд цангийн паар ажиллахгүй засварт орох шаардлагатай тул хүнээ шилжүүлсэн байсан