2015 оны 2 сарын 22-ны өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-138 явахгүй гээд зогсоод байна.88854475
Шийдвэрлэсэн байдал: Автобусан дотор хулгай гарсан,цагдаа ирж нэгжлэг хийж хулгайчыг барьж яваад дараа нь хүмүүсээ хүргэж өгсөн.

Ирсэн санал хүсэлт: 9-118 удаан яваад байна, жолоочид хэлэхээр шаардлага хүлээж авахгүй байна.88706360
Шийдвэрлэсэн байдал: Жолооч С.Энхбатжавхлантай холбогдоход цагаараа явж байна гэсэн.Станц шүүж үзэхэд цагаараа явж байсан.