2015 оны 2 сарын 24-ний өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-137 мөнгө хураагч харьцаа муутай байна. 88143127
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-137 мөнгө хураагч Ч.Энхжаргалтай холбогдоход буудалгүй газар зорчигч нар айл хэсмээр байна гээд буух гээд байсан.Мөнгө хураагч Ч.Энхжаргалд харьцаандаа анхаарч ажиллахыг сануулсан.