2015 оны 2 сарын 28-ны өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-224 Хүнстреид дээр зогсохгүй явсан.89243342
Шийдвэрлэсэн байдал: Жолооч Д.Энх-Амгалантай холбогдоход хүн ачилгүй шугамнаас бууж байгаа тэрэг байсан