2015 оны 3 сарын 1-ний өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-147 Офицерээр богино эргэсэн.Бригадын дарга мэдээлсэн
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-147 жолооч П.Эрдэнэ мөнгө хураагч Д.Олзмаа нарт тус бүр 20000 төгрөгний акт тавьсан.