2015 оны 3 сарын 3-ны өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-218 мөнгө хураагчид талархал илэрхийлмээр байна.Учир нь автобусанд суухад байнга маш цэвэрхэн эелдэг харьцдаг.96603296
Шийдвэрлэсэн байдал: Талархлыг хэсгийн дарга М.Анхбаярт мэдээлсэн.