2015 оны 3 сарын 11-ний өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: М17а,б-н авотбус 08-10 улсын дугаартай билет таслахгүй байна.
Шийдвэрлэсэн байдал: 08-10 дугаартай М17а,б шугамын автобус шугаманд байгаагүй