2015 оны 3 сарын 17-ны өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 10-020 автобусанд өглөө хариултаа мартаж буусан.94126031
Шийдвэрлэсэн байдал: Мөнгө хураагч Д.Нарантуяатай холбогдсон,гомдол гаргагч очиж уулзаад хариултаа авсан