2015 оны 3 сарын 18-ны өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-221 нь 9-235-ын хүнийг аваад эргүүлчихлээ.Буумал-Эрдэнэ 88765468
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-235 жолооч Б.Мөнхбаяртай холбогдоход дугуй хагарсан шалтгаанаар хүнээ өгсөн байсан.