2015 оны 3 сарын 19-ний өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-110 Маш удаан явж байна.Гомдолтой.Хэлэхээр уурлаад байх юм.Түгжрэл байхгүй байхад.Хариу.88893518
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-110 жолооч Б.Энхтөртэй холбогдоход цагаараа явсан.Зорчигч нар арай дэндүү байх юм.Хурдан яв гэх юм, тэгэх зоргоор хурдан давхиж чадахгүй.Цагаараа явсан.