2015 оны 3 сарын 20-ны өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-237 мөнгө хураагч харьцаа муутай байна.Хишигсүрэн 91612047
Шийдвэрлэсэн байдал: Мөнгө хураагч Б.Азжаргалд сануулга өгсөн,