2015 оны 3 сарын 24-ний өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-143 зорчигч залуугийн 5000 төгрөгний хариулт өгөөгүй байж зорчигчоо хэл амаар доромжилсон ингэж болдог юм уу? 95189599 Бямбаа
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-143 мөнгө хураагч Д.Саруултай холбогдож анхааруулга сануулга өгч , гомдол гаргагчаас уучлалт гуйлгаж гомдолыг барагдуулсан.