2015 оны 3 сарын 26-ны өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: Мөнгө хураагч Э.Мөнхцэцэг билет таслахгүй байна./Орлогын нярав Буяндэлгэрийн мэдээлсэнээр/
Шийдвэрлэсэн байдал: Мөнгө хураагч Э.Мөнхцэцэгт 20000 төгрөгний акт тавьсан