2015 оны 3 сарын 27-ны өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-217 офицероор богино эргэсэн.Бригадын дарга Х.Батзориг мэдээлсэн.
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-217 жолооч К.Отгонбаатар, мөнгө хураагч Л.Бадамжав нарт тус бүр 20000 төгрөгний акт тавьсан