2015 оны 3 сарын 28-ны өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-151 хүнээ шилжүүлээд байна. 99006971
Шийдвэрлэсэн байдал: Төв баазруу засварт орж ирж байсан.

Ирсэн санал хүсэлт: 9-197 мөнгө хураагч харьцаа муутай, хэл амаар доромжилоод байна.
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-197 шугаманд ажиллаагүй, хувааригүй байсан.ННТГ гомдолыг хаасан.