2015 оны 3 сарын 31-ний өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-142, 9-219, 9-221, 9-241 автобуснууд богино эргэсэн./Хэсгийн дарга М.Анхбаяр, Бригадын дарга Х.Батзориг/
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-142 жолооч Б.Мандах мөнгө хураагч Ц.Хосбаяр, 9-219 жолооч Н.Бат-Эрдэнэ мөнгө хураагч Л.Майдулам, 9-221 жолооч С.Нямдорж мөнгө хураагч Д.Мөнгөнцэцэг, 9-241 жолооч Д.Батсүх мөнгө хураагч Г.Байгалмаа нарт тус бүр 20000 төгрөгний акт тавьсан.